Pełnoletni2018-08-22T16:05:23+00:00

Władysław Gerard Jan Nepomuk Marya Moes

Data urodzenia: 1900.11.17
Data śmierci: 1986.12.17
Miejsce urodzenia: Wierbka
Miejsce śmierci: Warszawa
Miejsce przebywania w 1918r.:
Wierbka, Polska
Działalność osoby w 1918r.:

Do wybuchu I wojny światowej prowadził wielkopańskie, sielskie życie. Światowa zawierucha znacznie utrudniła jego wychowanie i wykształcenie. Prywatne guwernantki nie mogły zastąpić studiów. Studiował w gimnazjum św. Stanisława Kostki w Warszawie. Chłopiec został wychowany w duchu polskości i patriotyzmu.

Dalsze losy:

W 1920 r. Władysław był ochotniczym ułanem w wojnie polsko- bolszewickiej. W 1928 odziedziczył po ojcu majątek ziemski i farmę w Udorzu, gdzie zaczął hodowlę koni sportowych. Wraz z bratem Aleksandrem zmienili otrzymane w spadku po ojcu zakłady w Spółkę Akcyjną C. A. Moes Fabryka Tektur i Papieru Pilica, która niestety padła w 1933 roku. W 1935r. Władysław ożenił się ze szlachcianką Anną Teresą- Brzozowską (1911- 1978) , córką hrabiego Beliny z Podola . Wykształcona we Lwowie i za granicą rzuciła po ślubie pracę zawodową i zarządzała majątkiem męża, liczącym aż 430ha. Mieli dwoje dzieci: Aleksandra (1938- 1955) oraz Marię (ur. 1946). Podczas II wojny światowej Władysław Moes mężnie walczył w szeregach WP i Brygadzie Wywiadowej AK w powiecie warszawskim, w ekspozyturze granicznej w Olkuszu i w placówkach w Pilicy i Udorzu. 20 września 1939 otrzymał Krzyż Walecznych. W tym samym roku został wzięty do niewoli w Bitwie pod Bzurą i wysłany do Oflagu, gdzie spędził prawie 6 lat. W 1945 r. reżim komunistyczny pozbawił go majątku. Na dobrach Moesa utworzono PGR. Żona została aresztowana z rozkazu i uwięziona w Olkuszu pod zarzutem współpracy z NSZ i AK. Areszt trwał ok. 3 miesięcy. Następnie Moesowie zamieszkali w Komorowie i Warszawie. Pracowali m.in. w „Książce i Prasie – Ruch”, udzielali się społecznie, bywali w towarzystwie. Uważano ich też za szpiegów. Namawiano do współpracy, ale nie dali się zwerbować. W. Moes zarabiał na życie głównie jako tłumacz. Pracował w Ambasadzie Iranu w Warszawie. Był też wujem polskiego aktora filmowego i telewizyjnego Jerzego Moesa. W ostatnich latach życia często przebywał ze swoją córką Marią we Francji(była studentką Alliance Francaise, później pracowała w paryskiej firmie projektowo-budowlanej).
Władysław Moes zmarł w 1986 roku w Warszawie. Został pochowany w Pilicy na cmentarzu na Wzgórzu św. Piotra i Pawła.

Sfinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017–2021

Niepodległa Logo