Pełnoletni2018-08-22T16:05:23+00:00

Jadwiga Leontyna Zaleska

Data urodzenia: 1900.12.05
Data śmierci: 1993.01.25
Miejsce urodzenia: Sanok
Miejsce śmierci: Sanok
Miejsce przebywania w 1918r.:
Sanok, Polska
Działalność osoby w 1918r.:

Ze względu na brak gimnazjum żeńskiego w Sanoku Jadwiga Zaleska w 1918 roku uczyła się w klasie VIII Gimnazjum Męskiego. Za zgodą władz gimnazjum dziewczęta mogły tam uczęszczać jako hospitantki, ale ich liczba nie mogła przekroczyć 10% klasy. Jadwiga, wraz ze swoimi koleżankami, założyła stowarzyszenie „Jaskółka”. Jego członkinie zobowiązywały się „szerzyć oświatę i budzić dookoła siebie żywą świadomość narodową”.

Dalsze losy:

Po zakończeniu studiów Jadwiga została nauczycielką, a w 1931 roku na stałe związała się z działalnością harcerską. Po wybuchu II wojny światowej przebywała w Toruniu, gdzie jako komendantka Pogotowia Wojennego Harcerek kierowała punktami dostarczania żywności, informacyjnymi oraz ewakuacją ludności na dworcu w Toruniu. Po kapitulacji Polski postanowiła powrócić w rodzinne strony i udała się pieszo do Sanoka, co zajęło jej 3 tygodnie. Podczas okupacji niemieckiej pracowała w utworzonej przez Niemców Polskiej Szkole Handlowej. Po czynnym proteście przeciwko zniszczeniu przez Niemców pomnika Tadeusza Kościuszki, znajdującego się na placu św. Jana, tuż obok Willi Zaleskich (usiadła na cokole, nie chcąc dopuścić do wyburzenia),została zwolniona z posady nauczycielki i przez kilka miesięcy ukrywała się poza Sanokiem. Jednak po pewnym czasie zdecydowała się powrócić i zaangażować w tajne nauczanie w swoim rodzinnym domu, gdzie również funkcjonował niemiecki urząd szkolny. W późniejszych wspomnieniach jedna z jej uczennic napisze: „Nie pamiętam, dzięki komu i kiedy znalazłam się w Jej domu. Jako jedna z Jej uczennic. Na pierwszym piętrze mieszkali Niemcy. Wiadomo, „pod latarnią najciemniej”. Nauka odbywała się na parterze. Pretekst przyjścia był zawsze omawiany na poprzedniej lekcji”. Funkcjonując jako Janina Toruńska, zorganizowała grupę 16 nauczycieli, dzięki którym naukę pobierało ok. 100 uczniów. Ostatnia matura została przeprowadzona w roku 1944. Jadwiga,pod pseudonimem Wiga,aktywnie działała też w Związku Walki Zbrojnej Armii Krajowej. Odpowiadała za kierowanie Tajną Organizacją Harcerek-Łączniczek. Angażowała się również w przerzut polskich oficerów poza granice kraju. Pod koniec wojny współtworzyła Komitet Odbudowy Gimnazjum, a po reaktywacji szkoły została w niej nauczycielką. Jadwiga Zaleska całe swoje życie, od czasu bycia nastolatką, poświęciła edukacji oraz wychowaniu patriotycznemu.

Sfinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017–2021

Niepodległa Logo