Pełnoletni2018-08-22T16:05:23+00:00

Władysława Gryko

Data urodzenia: 1906.06.18
Data śmierci: 1940.04.13
Miejsce urodzenia: Rudnica, gmina Zabłudów, powiat białostocki
Miejsce śmierci: Katyń
Miejsce przebywania w 1918r.:
Rudnica, Polska
Działalność osoby w 1918r.:

Przed rewolucją październikową w 1917 r. Władysław Gryko wyjechał wraz ze swoim starszym bratem Józefem na Syberię do guberni irkuckiej. Brat jego otrzymał tam carski nakaz pracy, gdyż był on urzędnikiem kolejowym. Władysław Gryko w chwili wybuchu rewolucji październikowej miał 11 lat. Z tego okresu w archiwum rodzinnym Aliny Songin – córki ppor. Władysława Gryko nie zachowały się dokumenty, na podstawie których można byłoby pozyskać więcej informacji dotyczących dzieciństwa bądź lat młodzieńczych Władysława Gryko.

Sfinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017–2021

Niepodległa Logo