O projekcie2018-09-03T13:50:46+00:00

W listopadzie 1918 roku, po 123 latach nieobecności na mapach politycznych Europy, Polska odzyskała niepodległość. Stało się to głównie dzięki wytrwałości i ofiarności aktywnej części polskiego społeczeństwa, które w okresie niewoli przekazywało nowym generacjom młodych Polaków przywiązanie do języka i kultury narodowej. W latach pierwszej wojny światowej (1914–1918) wystąpiły sprzyjające okoliczności dla sprawy polskiej. Zaborcy Polski stanęli wówczas naprzeciwko siebie, łamiąc swą dotychczasową solidarność w kwestii polskiej.

W 2018 roku kwestia niepodległości wydaje się być oczywista i niezagrożona. Kolejne pokolenia młodych ludzi mogą brać czynny udział w rozwoju swojego kraju. Z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości podjęliśmy próbę pobudzenia wyobraźni dzisiejszej młodzieży poprzez odnalezienie swojego równolatka sprzed stu lat. Projekt „Pełnoletni 1918/2018” zakłada zbudowanie międzypokoleniowej więzi pomiędzy osobami, które w 2018 roku osiągną pełnoletność oraz tymi, którzy urodzili się w roku 1900 i w dorosłość wchodzili wraz z odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Młodzież z rocznika 2000 angażując się w poszukiwania źródłowe i tworzenie historycznych, cyfrowych portretów osób urodzonych 100 lat wcześniej zyskała okazję do bliższego poznania realiów poprzedniej epoki.

Projekt zrealizowany w ramach „Niepodległa 2018” pozwoli zainteresować młodzież stuleciem polskiej historii, widzianej przez pryzmat osób, które urodziły się pod zaborami i doświadczenie odzyskanej niepodległości odbierały jako ich równolatkowie. Pozwoli również na wzbudzenie refleksji wśród młodzieży i lokalnych społeczności, które zaangażują się w poszukiwania i dokumentowanie biografii osób urodzonych w 1900 roku, na temat znaczenia niepodległości i wolności państwa i narodu.

Sfinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017–2021

Niepodległa Logo