Dodaj osobę2018-09-12T10:32:57+00:00

Pełnoletni 1918/2018

W celu przesłania biografii wypełnij pola widoczne poniżej i kliknij przycisk „Nowa biografia”. Jeżeli formularz nie zawiera błędów, zostaniesz przeniesiony na stronę główną.
Przesłane materiały podlegają weryfikacji przez zespół programu „Pełnoletni”. Zostaniesz powiadomiony o zakończonej edycji w osobnym mailu przesłanym na adres podany poniżej.

Powracający użytkownik? Proszę zalogować lub zarejestrować się w tym formularzu zgłoszeniowym.

Dane logowania zostaną przesłane na Twój adres e-mail po dodaniu biografii

Informacje o osobie dodawanej

Krótki opis widoczny w spisie biografii na stronie głównej oraz na mapie.

Pola poniżej są zależne od wybranych kategorii.

Użyj formatu RRRR.MM.DD

Użyj formatu RRRR.MM.DD

Działalność osoby w 1918r. (maks. 1200 znaków ze spacjami)

Dalsze losy dodawanej osoby (maks. 2000 znaków ze spacjami)

Materiał ilustracyjny

Zdjęcia

Upuść tutaj

Twoje wideo

Adres na mapie

Podaj adres, gdzie osoba przebywała w 1918 roku.

Sfinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017–2021

Niepodległa Logo